NRK Meny

Jobba utan utdanning

Sjukehuset i Ålesund let ei av dei tilsette jobbe i 12 år som sjukepleiar uten å ha fullført utdanninga. No får sjukehuset kritikk for ikkje å ha avdekt at kvinna mangla formell utdanning.

I svaret til Helsetilsynet skriv sjukehuset at dei ikkje har endra rutinar for dei tilsette, og at det er leiarane si oppgåve å sjekke at dei tilsette har attestar og vitnemål.

Ålesund sykehus sjukehus
Foto: Ivar Lid Riise / NRK