Ja til opera-og kulturhus

Kultursjefen i Kristiansund, Eigunn Sætre, er svært glad for at Stortinget sin kulturkomite i dag har skrevet ein merknad om bygging av eit nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Ein samla komite peiker på at bygging av dette huset vil ha mykje å seie for heile regionen, både i byggeperioden og når det er ferdig. Både operaen, museet, biblioteket og kulturskolen skal inn i det nye kulturhuset.