Innstilt samband

Sambandet Stranda-Liabygda er innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer.