Ikkje til attval

Fylkespolitikar Åge Austheim i Framstegspartiet stiller ikkje til attval neste år. Fredag informerte han nomisjonskomiteane i Kristiansund og Møre og Romsdal Frp om avgjersla.
Austheim er frå Kristiansund og har imange år vore aktiv lokal- og fylkespolitikar. Åge Austein går ut av fylkespolitikken fordi han skal over i ny stilling ved St. Olavs Hospital i Trondheim dei neste tre åra.