– Ikke ideelt med fuglefredningsområde nært flyplass

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Det sier seg selv at det ikke er ideelt å ha et fuglefredningsområde rett ved en flyplass, sier Lindis Nerbø hos fylkesmannen.

– Det er ikke ideelt. Det sier seg selv når man har et fuglefredningsområde i nærheten av en flyplass, sier miljøverndirektør hos fylkesmannen Lindis Nerbø.

Lindis Nerbø

Miljøverndirektør hos fylkesmannen, Lindis Nerbø.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Fuglefredningsområdet ved Ålesund lufthavn Vigra er litt over 1000 dekar. Det har siden 1996 hatt internasjonal status som freda våtmark.

Da er det trøblete at de konkurrerer i luftrommet mot store fly. Kollisjoner mellom fly og fugl er ikke uvanlig.

– Vi har noen hendelser hvert år, sier driftssjef ved flyplassen, Bent Helge Sjursen.

Bernt Helge Sjursen

Driftssjef på Vigra, Helge Sjursen.

Foto: Remi A. Sagen / NRK

– Skaper ikke farlige situasjoner

Informasjonssjef i Norwegian, Lasse Nielsen, bekrefter at dette ikke er et ukjent fenomen. Derimot avkrefter han at våtmarksområdet skaper farlige situasjoner for flytrafikken.

– Det er ikke noe dramatikk knyttet til dette. Flyene er bygd for å tåle slike sammenstøt, men vi går alltid tilbake til den flyplassen vi tok av fra når slike ting inntreffer.

Da blir flyet alltid inspisert av en tekniker.

Ikke skapt store problemer så langt

Miljøverndirektøren hos fylkesmannen, Lindis Nerbø, mener de freda områda på Vigra lever i harmoni med flyplassen.

– Det har fungert i de årene dette området har vært freda, sier Nerbø.