Hopp til innhold

Hvor i landet du kjører opp kan ha noe å si for om du står eller stryker

Strykprosenten på oppkjøring spriker stort mellom fylkene. Det er større sannsynlighet for at Hilmar (18) i Møre og Romsdal består førerprøven, enn Catharina (18) i Oslo.

Hilmar Iversen og Tove Hiller

TRYGG SJÅFØR: Hilmar Iversen (18) har kjørt mye og lenge, fra vilt kaos i Tromsø til stillestående kø i Oslo. Han tror han består oppkjøringen i Ålesund, men er likevel spent.

Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

– Jeg har kjørt halve Norge på langs, sier Hilmar Iversen (18) med et hint av stolthet i stemmen. Hendene hviler inne i lommene på den svarte jakken. Han er tilsynelatende rolig.

Hilmar Iversen

Hilmar Iversen kjører opp ved Ålesund trafikkstasjon like etter at han fyller 18 år.

Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

– Jeg er spent og litt nervøs, men jeg er klar, forteller Hilmar som snart skal kjøre opp.

Han titter bort på kjørelærer Tove Hiller som nikker bekreftende.

– Hilmar startet tidlig å kjøre, og han har kjørt mye, sier Hiller.

Ifølge statistikken, skal Hilmar sannsynligvis bestå førerprøven. Møre og Romsdal er nemlig blant fylkene der færrest stryker. I 2018 besto nesten fire av fem oppkjøring.

Store forskjeller mellom fylkene

Aftenposten skriver at det er store forskjeller i strykprosenten på tvers av fylkene. Møre og Romsdal havner nest øverst på strykprosentlisten. Langt nede ligger derimot Oslo med hele 37 strykprosent.

Oppkjøringer i 2018

Fylker

Bestått

Ikke bestått

Gjennomførte prøver

Finnmark

91 %

9 %

1506

Møre og Romsdal

79 %

21 %

4768

Troms

77 %

23 %

3092

Buskerud

75 %

25 %

5885

Trøndelag

74 %

26 %

8149

Nordland

74 %

26 %

4651

Hordaland

73 %

27 %

9306

Oppland

73 %

27 %

3424

Sogn og Fjordane

73 %

27 %

2315

Vesfold

72 %

28 %

4060

Telemark

72 %

28 %

3514

Rogaland

71 %

29 %

9038

Østfold

71 %

29 %

5715

Hedmark

70 %

30 %

4848

Aust-Agder

70 %

30 %

2674

Akershus

69 %

31 %

11998

Oslo

63 %

37 %

5313

Vest-Agder

62 %

38 %

3800

Kilde: Statens vegvesen

Ekspander/minimer faktaboks

Oslo har i mange år vært det fylket der flest stryker. I 2018 hadde antallet som besto steget noe, og Oslo rykket opp til en nest sisteplass.

Nervøs Oslo-jente

– Jeg er veldig spent og nervøs for oppkjøring, og er litt bekymret for å få et sammenbrudd kvelden før, sier Catharina Lykke (18) som de siste to månedene har intensivert kjøringen. Alle kjøretimer har hun tatt i Oslo, men selve oppkjøringen skjer i Drøbak i Akershus.

– Jeg har tenkt på at det er mindre trafikk andre steder enn i Oslo. Det er mange regler å forholde seg til her, sier Catharina.

Catharina Lykke

Da kjørelæreren mente Catharina Lykke var en god nok sjåfør, bestilte hun oppkjøring i Drøbak der ventetiden var kortere enn i Oslo.

Foto: Thea Rosef / NRK

Følger vi statistikken, er det større sannsynlighet for at Catharina stryker på førerprøven enn Hilmar i Møre og Romsdal. Dette kan det være flere grunner til.

Lettere å kjøre i bygd enn i by

Bente Sørlie, seksjonssjef i Statens vegvesen Møre og Romsdal, trekker fram enklere veier som en mulig årsak til fylkets lave strykprosent.

– Møre og Romsdal har et ukomplisert trafikkbilde. Det kan være at veiene her er lettere å kjøre på enn i Oslo, sier Sørlie.

Bente Sørlie

Bente Sørlie, seksjonssjef i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Møre og Romsdal.

Foto: Privat

Hun legger til at Statens vegvesen helst vil ha samme strykprosent i hele Norge, da de forsøker å lage førerprøver med lik vanskelighetsgrad i alle fylker.

For snille sensorer

– Er sensorene i Møre og Romsdal for snille? spør Bente Sørlie seg selv, og legger til at de i så fall må gjøre noe med det.

Seniorrådgiver i Vegdirektoratet, Lars-Inge Haslie, stiller seg tvilende til denne årsaken.

– Vi har ingen grunn til å tro at sensorene er snillere i noen regioner. Men under førerprøven, som i alle andre sammenhenger i samfunnet hvor enkeltpersoner gjør en skjønnsmessig vurdering, vil det aldri kunne bli helt likt. Vi jobber aktivt for at alle sensorene skal gjøre riktige vurderinger, sier han.

Lars-Inge Haslie

Lars-Inge Haslie, seniorrådgiver i trafikkopplæringsavdelingen i Statens vegvesen.

Foto: Privat

Falske trafikkskoler

Lars-Inge Haslie trekker derimot fram svindel innad kjøreopplæring som en mulig årsak til høy strykprosent enkelte steder.

– Noen etablerer seg og tilbyr kjøreopplæring uten å være godkjente trafikkskoler, sier Haslie.

Statens vegvesen advarer mot falske kjøreskoler i Oslo.

En kjøreskole i Oslo oppdaget at deres bilde var misbrukt i annonseringen til en useriøs aktør. Denne aktøren tilbød førerkort i løpet av syv arbeidsdager – uten at du måtte ta teoriprøve!

Statens vegvesen

Oppkjøringsklar

På oppkjøringsdagen skal Hilmar spise en god frokost før mormor kjører han til Skårbrevik trafikkskole. Så skal han kjøre en liten time med kjørelærer Tove Hiller.

Hilmar Iversen

Hilmar Iversen er spent på hvordan førerprøveruten blir.

Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

– Først må jeg få hodet til å gå riktig, sier Hilmar.

Deretter går turen mot Ålesund trafikkstasjon hvor en sensor venter på han.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL