Hoppa ut av brennande lastebil

Det var dramatisk for dei to i førarhuset då lastebilen dei sat i, tok fyr i Surnadal tidlegare i dag. Bilen stod i full fyr då dei to fekk hoppa uskadde ut, opplyser politiet.

Utbrent lastebil

Førarhuset på lastebilen er fullstendig utbrent. Brannen oppstod brått og dei to som sat i førarhuset fekk kasta seg ut i tide.

Foto: John J. Storholt

Brannvesenet er framleis på staden der ein lastebil med trekkvogn tok full fyr for i 10-tida i føremiddag.

– Det var like ved avkøyringa til skytebanen i Surnadal at bilen brått tok til å brenne, og det var straks full fyr i han. Dei to som sat i førarhuset fekk kasta seg ut, så det var nokså dramatisk, seier operasjonsleiar Kjell Biesmans ved Nordmøre og Romsdal Politidistrikt.

Utbrent førarhus på lastebil

Heile førarhuset er øydelagt etter brannen .

Foto: John J. Storholt

Dei to er uskadde, men blir tekne hand om av ambulansepersonell, opplyser Biesmans

Traktorar på planet

På lasteplanet til bilen stod tre traktorar. To skal ha stått på hengaren, og den tredje på hovudplanet.

– Då brannvesenet i Surnadal kom til, var det full overtenning med stor temperatur, seier operatør Sindre Kongshaug ved 110-sentralen til brannvesenet i Møre og Romsdal.

Lastebilen med traktorane skal ha vore på veg til eit arrangement i Halsa då det byrja brenne,og brannen skjedde i det bilen var på Nordmarka på veg nedover mot Bæverfjord.

Bilberging eter bilbrann

Traktorane står inne i containeren på lastebilen. Det er uvisst om og kor store skadar dei har fått.

Foto: John J. Storholt

Det blir no drive manuell dirigering forbi staden der bilbrannen skjedde.

Årsak til brannen er ukjent, og det blir opp til politiet å granske kvifor det tok til å brenne i førarhuset på lastebilen i Surnadal.