Helseministeren utsetter byggingen av Molde sykehus til 2018

Byggestart for nytt sykehus i Molde utsettes til 2018. Samtidig skal det utredes å etablere et felles helseforetak for hele Møre og Romsdal.

Skisse av nytt sjukehus i Molde

Slik var det meningen at Molde nye sykehus skulle se ut. Nå er det meste uklart, både når det gjelder sykehusbygging og organiseringen av helsetilbudet i Møre og Romsdal.

Foto: Helse Nordmøre og Romsdal

Per Kristian Øyen Anne- Grethe Strøm- Erichsen

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen og ordfører i Kristiansund Per Kristian Øyen under sykehusdemonstrasjonen ved Stortinget denne uka.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Byggestart for det nye sykehuset i Molde har tidligere vært satt til 2012/1013. I et brev Helseministeren har sendt til Helse Midt-Norge antydes byggestarten flyttet til 2018.

Helseminsiteren ber i brevet om at det gamle sykehuset på Lundavang blir satt i stand slik at det kan fungere som sykehus i perioden man venter på at det nye sykehuset blir ferdig.

Les hele brevet fra Helseministeren.

Helse Møre og Romsdal

Sykehus demonstrasjon Kristiansund

Det har vært store demonstrasjoner for å bevare tilbudet ved sykehuset i Kristiansund.

Foto: Roar Halten / NRK

Møre og Romsdal er nå delt i to helseforetak. Det er ett foretak for Sunnmøre og ett for Nordmøre og Romsdal. Parallelt med arbeidet som pågår med nytt sykehus, ber Helseministeren Helse Midt-Norge om å vurdere å organisere sykehusene i Møre og Romsdal i et felles helseforetak.

Slik skal alle de ulike sykehusene i fylket sees i en sammenheng.

Utsetter nedlegging av akutt- og fødetilbud

Det foreligger nå en klar innstilling om å flytte akutt og fødetilbudet fra Kristiansund til et nytt sykehus i Molde. Denne innstillingen setter nå Helseministeren til side. Helseministeren skriver at det er naturlig å avvente vurderingen av omorganiserings-spørsmålet før det blir tatt stilling til større endringer i akutt- og fødetilbudet.

Siste video/lyd

Han likar å halde på heime i garasjen. Tidlegare har han bygd ein kopi av Pelle Politibil, og i februar i år sette han i gang eit nytt prosjekt som han no er i ferd med å avslutte.
Avisene bur seg på nok ei helg der folk ikkje får avisa si.
Tidens Krav i Kristiansund set inn ekstratiltak for å kunne å nå ut til alle med laurdagsavisa.
Arbeidsledigheten blant ingeniørene mer en doblet i Møre og Romsdal på ett år.