Hareid - Sulesund innstilt

Ferjesambandet Hareid-Sulesund er innstilt resten av kvelden og utover natta. Norled vil gjere eit forsøk på å starte opp igjen kl 04.00.