NRK Meny

Haram om kommunesamanslåing

Med 15 mot 12 røyster har politikarane i Haram bestemt at dersom Haram-Sandøy alternativet syner seg å verte mindre aktuelt, vil kommunestyret gå inn for å halde fram som eiga kommune. I intensjonsavtalen med Sandøy står det at det er formannskapa i dei to kommunane som skal vere fellesnemd. Haram kommunestyre meiner dette bør justerast, og vil velje 5 medlemmer frå Haram formannskap til denne nemnda, slik at talet på medlemmer vert likt.