Har starta gyting

Den uønska pukkellaksen som har invadert vassdrag langs hele kysten, har starta gytinga. Dermed kan løpet være kjørt for å bekjempe pukkellaksen i år. Det er gitt løyve til fiske etter pukkellaksen med garn, not og harpun i fem vassdrag i fylket. Fisket skal avsluttes tirsdag, sier seksjonssjef Jon Ivar Eikeland hos Fylkesmannen.

Fanga pukkellaks med harpun
Foto: Otto Hellebust