Odd Sæther (72) er klar for å ta fatt på et nytt år som lærer

– Jeg er i grunn langt over pensjonsalder, og det har krevd mye å holde seg oppdatert, sier 72-åringen. Men yrket har vært altfor givende til at han har villet gi seg.

Odd Sæther

Odd Sæther (72) har jobbet som lærer i 50 år og er klar for et nytt år bak kateteret.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Odd Sæther startet å undervise høsten 1964. 50 år etter har han tatt fatt på et nytt år som lærer ved Valderøy ungdomsskole. Noen av lærerkollegaene underviste han da de gikk på ungdomsskolen.

– Han har i grunn alltid vært her, sier kollega Ann Cecilie Nordstrand, som selv har hatt Sæther som lærer.

Og det har blitt mange elever opp gjennom årene.

– Det som er best å tenke på er alle ungdommene som jeg har hatt anledning til å være sammen med og undervist. Det har vært veldig inspirerende, sier Sæther.

– Stillere i klasserommene

Odd Sæther sammen med gode kollegaer

Odd Sæther sammen med kollega Ann Cecilie Nordstrand og Svein-Harald Nordgård.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Da Sæther begynte kjente han på spenningen ved å ha en hel klasse helt alene. Sæther fikk en stor klasse, og han innrømmer at han var nervøs, men han ble godt tatt imot av elevene.

– I de dagene så var det slik at om du hadde tak på klassen, så var det så stilt at du kunne høre en knappenål falle. Men det har delvis endret seg, også med undervisningsmåten. Det er bra at det ikke er stilt hele tiden. Man skal ha samtale og diskusjon.

Læreren som har femti år erfaring med å være i klasserommet sier at da han selv gikk på skolen kunne lærerne bli respektert basert på frykt. Det er han ikke tilhenger av. Det skal ikke være stille i klasserommet fordi elevene er redde.

– Men man kan ha en naturlig autoritet og bli respektert som menneske, faglærer og kontaktlærer. Det er bra og det har jeg inntrykk av at elever flest gjør.

Sæther forteller at når han hører historier fra sytti år tilbake så er det en myte at elevene oppførte seg bedre.

– Det var vel så mye tull og tøys da. Mitt inntrykk er at dagens elever generelt er veloppdragne, høflige og kjekke folk.

– Har du vært streng?

– Ja, jeg tror at de som har hatt meg som lærer vil nok si at jeg har vært bestemt, og de som ikke har hatt meg har sagt at jeg har vært streng, smiler han.

Har krevd mye å holde seg oppdatert

Mange av elevene har han møtt igjen etter at han hadde dem på skolen.

– Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra elever i voksen alder som har kommet og takket meg for den tiden vi hadde sammen.

Mange har fortalt at de i løpet av tiden på ungdomsskolen sammen med Sæther ble inspirert til å fortsette å studere. Men det har også krevd mye å holde seg oppdatert i løpet av femti år i læreryrket.

– Ettersom skolen har endret seg, og innholdet i læreplanene har endret seg, så har selvsagt også metodene endret seg. Så en er aldri utlært. Man må endre seg selv, få nye tanker og ideer og være fleksibel.

Mener læreryrket har fått for lav status

Sæther forteller at han har hatt det bra som lærer, men han synes de har fått for lav status og lønn.

– På bakgrunn av det jeg har opplevd av faget, og yrket innholdsmessig, så kunne jeg godt velge det om igjen. Men hvis man ser på statusen og hvordan yrket har utviklet seg i mange sine øyne, og rent lønnsmessig, så er der nok andre yrker som det hadde vært mer attraktivt å velge, sier han.

– Nye lærere bør samarbeide godt

Med femti år i læreryrket har Sæther noen tips til unge nyutdannede lærere.

– Det er mer samarbeid mellom lærerne på tvers av fagene nå enn da jeg startet, både mellom faglærere og lærerne på trinnet. Det er positivt.

Sæther sier at hverdagen kanskje ikke vil samsvare helt med hva de lærte på skolen.

– Og da er det viktig å stake ut sin egen vei, og skaffe seg sin egen metodikk. Men de kan nyte godt av å ha en mentor blant de andre lærerne ved skolen.

Da han selv begynte så ble man kastet ut i det.

– En kollega sa det godt; Det er omtrent som at man hopper ut fra ei kai, og mens du er i sjøen skal du lære å svømme. Man var mer alene. Det var ikke kultur for å ha noe samarbeid. Du var sjefen i klasserommet og hadde alt ansvaret. Det stod og falt med deg.

Gir seg neste år

Han har trivdes i jobben og på arbeidsplassen. Men mener nå at han er inne i sitt siste år.

– Jeg synes det er veldig givende og spennende å undervise, men nå tror jeg at dersom jeg ikke slutter av meg selv så får jeg nok sparken, ler han.