Hopp til innhold

Guttelvik: – Nordmøre har kommet svært godt ut

Nordmøre har de siste ni årene fått nær en kvart milliard i regionale utviklingsmidler, viser en oversikt som Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidet.

Ottar Brage Guttelvik

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har lagt frem en oversikt over fordelingen av investeringsmidler og tilskudd i Møre og Romsdal

Foto: Trond Vestre / NRK

Det er er et Nordmøre regionråd som har utfordret fylkeskommunen om å vise hvordan fylkeskommunale utviklings- og investeringsmidler er blitt fordelt i ulike deler av Møre og Romsdal.

Oversikten viser investeringsmidler til samferdsel, grusvegpakken, investering i skolebygg og kulturbygg. tilskudd til kulturformål og regionale utviklingsmidler.

– Tallene viser at Nordmøre har fått svært god uttelling, særlig når det gjelder regionale utviklingsmidler, men også innen de fleste andre områdene vi har sett på, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

I følge oversikten har Nordmøre kommet mye bedre ut pr. innbygger enn de to andre regionene nå det gjelder regionale utviklingsmidler. Nordmøre har fått rundt 4 000 kroner pr. innbygger mens Sunnmøre og Romsdal har fått rundt 2 500 kroner hver pr innbygger.

Samferdsel

Også innenfor grusvegpakken har Nordmøre kommet svært godt ut. Her er det laget en oversikt som dekker en 6-årsperiode, og Nordmøre har fått langt over halvparten av midlene. Kristiansund har vært vinneren i kampen om investeringsmidler til skolebygg. Her dekker oversikten en ti års periode.

Også når det gjelder investeringer i kulturbygg i perioden 1995-2016 kommer Nordmøre klart best ut i følge oversikten. Her ligger vedtaket om det planlagte opera- og kulturhuset i Kristiansund inne. Denne oversikten går tilbake til 1995.

– Det går alltid i bølger

Tallene viser at særlig Romsdal kommer dårlig ut innenfor flere av områdene som er trukket frem i oversikten.

– Det går alltid i bølger. I en periode er det en region som har behov, i en annen periode erd et en annen region som har behov, men det viser i allefall at det ikke er en underfordeling av Nordmøre. Men som sagt det er vanskelig å vise dette for kortere perioder, sier fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (V).

– Men når det gjelder offentlige arbeidsplasser så er det en skjevfordeling.