SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL

Beklager involvering i forkant av Molde-ordførerens uttalelser