Hopp til innhold

Gjemnes fortsetter som egen kommune

Etter en fire timers lang debatt vedtok kommmunestyret i Gjemnes med 10 mot 7 stemmer at kommunen skal fortsette som egen kommune.

Kommunestyret i Gjemnes

Politikerne i Gjemnes var delt i spørsmålet om kommunens fremtid, men flertallet gikk inn for at Gjemnes skal bestå som i dag.

Foto: Roar Halten / NRK

Rådmannen hadde innstilt på sammenslåing med Molde og Nesset mens et flertall i formannskapet hadde gått inn for Gjemnes som egen kommune.

Folkeavstemninga som ble holdt 6.juni, viste at det er et knapt flertall for at Gjemnes skal bestå som i dag

Politikerne i Gjemnes var delt i tre leire: de som ønsker å se mot Molde, de som ønsker å se mot Kristiansund og de som ønsker at Gjemnes skal fortsette som egen kommune.

Ordføreren vant frem

Knut Sjømæling

Knut Sjømæling (Sp) er ordfører i Gjemnes.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører Knut Sjømæling (Sp) var blant de som argumenterte for at Gjemnes skulle bestå som i dag.

– Jeg er godt fornøyd med at resultatet ble som det ble. Dette er jo i tråd med formannskapets innstilling, sier Knut Sjømæling.

I folkeavstemninga som ble gjennomført i de aller fleste kommunene i Møre og Romsdal vendt innbyggerne tommelen ned for storkommunen. Men i ettertid har flere kommuner gått til forhandlingsbordet med bykommunene. Resultatet ble at Midsund og Nesset sa ja til sammenslåing med Molde.

Spent

Mange var derfor spent på hva kommunestyret i Gjemnes ville gjøre, ikke minst etter at Nesset sa ja til Molde. Men Gjemnes svarte som mange nordmørskommuner har gjort: et nei til sammenslåing.

– Ja, de aller fleste nordmørskommunene har sagt at de ønsker å stå på egne bein, og nå har også vi gjort et slikt vedtak som den siste nordmørskommunen. Dette er jo en trend som går over hele landet, men jeg registrerer hva som har skjedd på Nordmøre, sier Knut Sjømæling.

Tror det kommer nye runder

– Gjemnes blir jo sett på som en av de vanskeligst kommunene i denne debatten, Kommunen ligger midt mellom Molde og Kristiansund. Når tror du at det neste slaget vil stå?

– Alle mener vel at det kommer nye runder. Kommunalministeren vil vel mene det, og Arbeiderpartiet har signalisert at dersom de kommer i posisjon ved neste korsveg så vil dette gå videre. Spørsmålet er om det skjer med tvang eller ikke, sier Knut Sjømæling.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL