Fortsatt rødt farenivå

NVE opprettholder rødt farenivå for det rasfarlige partiet Veslemannen i Rauma. Bevegelsene har avtatt fra de oppjusterte farenivået fredag og er nå på mellom 3-15 centimenter i døgnet i den midtre og de øvre delene, og 2 centimeter i døgnet i det nedre frontpartiet.

Mannen i Rauma
Foto: Roar Strøm / NRK