Fortsatt helikoptertrafikk

Sykehuset i Ålesund får fornyet konsesjonsen om landingsplass for helikopter i 10 nye år. Flere naboer har klaget på omfattende støyplager, og på at inn- og utflyging skjer rett over hustakene deres, selv om traseen ikke skal gå der. I den nye konsesjonen ber Luftfartstilsynet om at helseforetaket sørger for at rett trasé blir brukt på inn- og utflyging. Det blir også vist til at det skal tas nye kartlegginger av støyen om få år.

Ambulansehelikopter
Foto: Øyvind Johan Heggstad