Forsvaret kaller inn til møte

Forsvaret kaller inn Norges Fiskarlag til et møte. Flere i fiskenæringen har kritisert Forsvaret for havberedskapen og Forsvaret erkjenner at tillit til beredskapen er viktig. Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt skriver i et brev til Forsvarsdepartementet at Forsvaret har brukt for lang tid på utskiftningen av helikoptre. Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, har tidligere sagt at det fører til redusert sikkerhet for alle de som jobber i den norske fiskeflåten. Møtet mellom Forsvaret og Norges Fiskarlag skal finne sted 16. mars.

Fiskebåter
Foto: Frank Gregersen / Nofima