Hopp til innhold

Forsker: – Kan bekjempe sauesykdom

Norsøk i Tingvoll har funnet en metode for å bekjempe Alveld, en smertefull sykdom hos sau.

Alveld

ALVELD: Alveld får sauens hud til å hovne opp der sollyset treffer huden. Dyra kan ende opp med å bli blind. Det er særlig lam og unge sauer som får sykdommen.

Foto: NORSØK

Sykdommen Alveld er svært ubehagelig og smertefullt for sau, som kan ende i at dyret dør. Den påfører blant annet leverskade, oppsvulmet ansikt og overfølsomhet for lys.

Før trodde man at Alveld kom av at sauen beitet på romeplanten, men det ble motbevist da UiO-professorene Ivar Mysterud og Morten Laane oppdaget blågrønnbakteriene.

Blågrønnalger

BAKTERIER: Disse algene får lam i seg når de drikker fra dammer på beitet.

Foto: Eirik Haukenes / NRK
  • Se video nederst i saken.

Sykdommen forekommer hos lam som har fått i seg bakterier fra blågrønnalger de drikker av dammer på beitet.

– De får i seg dette slimet, så er det arter av disse blågrønne-bakteriene som vi vet produserer skikkelig kraftige levergifter. De suger til seg giftstoffer som en svamp, forteller Kristin Sørheim, forsker i Norsøk i Tingvoll.

En kapsel i magen

I enkelte kystbesetninger har Alved drept 20-30 % av lamma. Måten sykdommen bekjempes på er en kapsel, som føres inn i magen til sauen.

Alveld

KAPSEL: Kristin Sørheim, forsker i Norsøk i Tingvoll, viser hvor kapselen legger seg i magen til sauen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I magen slipper kapselen opp stoffer, som binder opp gift som lam får i seg når de drikker av dammer på beitet.

– Kapselen må ligge i fire-fem uker, for det er tidsrommet vi trenger for at det skal virke, forteller Sørheim.

Sørheim er fornøyd med resultatene de har fått så langt, og nå jobbes det med å skadde midler til å videreføre prosjektet.

– Det neste vi ønsker å gjøre er å fortsette med denne forskningen og få testet ut over flere år om dette virker på levende dyr, år etter år, slik at vi kan redusere tapet og øke tilveksten av lam til de områdene som er rammet av Alved, og det er faktisk heile kystområdet, forteller Sørheim.

Kristin Sørvik demonstrerer medisinering av sau. Blågrønnalger i vann. Sauer spiser.