Hopp til innhold

Forlik for paret som lånte 6 millionar

Ekteparet som lånte meir enn 6 millionar kroner frå Sparebank 1 SMN har inngått forlik med banken. Det stadfestar ekteparet sin advokat, Ingvild Slettebø.

Trass i at paret hadde ei samla inntekt på rundt 500 000 kroner, fekk dei ei rekkje lån i banken. Paret hevda under rettssaka sist veke at dei ikkje fekk signal frå bankrådgjevaren om at dei ikkje burde ta opp låna. Slettebø vil ikkje seie noko om innhaldet i forliket, men dei to partane har no altså komme til ei einigheit.