Hopp til innhold

Flere nyfødte døde i Møre og Romsdal enn i resten av landet

Dødeligheten blant nyfødte har aldri vært lavere enn nå. Men ett fylke skiller seg negativt ut i statistikken. Det er Møre og Romsdal.

A premature baby at Civil Hospital (CHU) waits in an incubator during the relocation of the hospital of Charleroi, southern Belgium, to another one a few miles away

I 12 av 66 tilfeller der nyfødte døde i fjor var mor bosatt i Møre og Romsdal.

Foto: Yves Herman / Reuters

I fjor døde 66 nyfødte barn i Norge. Det er rekordlavt.

– Det er gledelig, sier overlege Kristine Stangenes ved Folkehelseinstituttet (FHI) om tallene fra Medisinsk fødselsregister.

Kristine Stangenes

Kristine Stangenes er overlege og spesialist i barnesykdommer.

Foto: Jørgen Barth /

Til sammenligning døde hele 740 barn i løpet av sine fire første leveuker i 1967.

Men i ett fylke gikk utviklingen feil vei i 2020. For i 12 av 66 tilfeller der nyfødte døde i fjor, var mor bosatt i Møre og Romsdal. Det gjør at mens tallet på landsbasis viser at 1,2 av 1000 nyfødte døde, er det samme tallet for Møre og Romsdal 4,9. Det var Aftenposten som først omtalte saken.

FHI vil se nærmere på tallene

Stangenes i FHI sier at de ikke vet hvorfor tallet er såpass høyt i Møre og Romsdal i 2020.

– Totalt døde 12 barn og hovedandelen av disse var født ekstremt prematurt. Vi vet at disse har betydelig høyere dødelighet i nyfødtperioden sammenlignet med barn født til termin. Trolig har disse barna en dødsårsak relatert til deres umodenhet ved fødsel, sier Stangenes.

FHI har i tillegg sett på tallene for seksårsperioden fra 2015 til 2020. Også her ligger Møre og Romsdal litt høyere på nyfødtdødelighet enn landssnittet. Dette vil FHI nå se nærmere på.

– Det er for å forsøke å finne ut om dette kan skyldes annet enn tilfeldig variasjon. Vi har også tatt kontakt med noen av aktuelle institusjonene slik at vi kan ha en dialog rundt dette.

Visste ikke at tallene var så høye

Elisabeth Siebke er klinikksjef ved Ålesund sjukehus og har blant annet ansvar for føde-barsel og gynekologi ved sjukehuset.

Hun var ikke klar over at tallene var så høye og viser til at statistikken tar utgangspunkt i hvor mor bor.

– Etter avtalen så er det slik at de minste premature skal fødes på St. Olavs hospital, og i 2020 så var det lite samarbeid rundt denne typen problemstillinger fordi man ikke fant møtearenaer.

Elisabeth Siebke

Klinikksjef ved Ålesund sjukehus, Elisabeth Siebke, sier at det var en opphopning av for tidlig fødte barn i 2020 som er hovedårsaken til at tallene for Møre og Romsdal er så høye i 2020.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Siebke sier at de har diskutert tallene med St. Olavs og at de fremover til ha fokus på et tettere samarbeid.

Glad for at tallene nå skal bli undersøkt

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal er glad helseforetaket nå skal se nærmere på tallene som har kommet frem.

– Det er viktig å finne årsaken til slike tall. Det er lett at slike tall skaper bekymring, sier Reidun Helgheim Swan.

Reidun Helgheim Swan i Bruker og Pasientombudet Møre og Romsdal

Reidun Helgheim Swan er seniorrådgiver ved pasient- og brukerombudet.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Hun sier de vil følge med på saken videre.

– Vi kommer til å etterspørre svar for å trygge pasientene og de ansatte om at man har god kontroll, sier Swan.

Gravide skal ikke uroe seg

Selv om både helseforetaket og FHI nå skal se på saken synes ikke Stangenes i FHI at gravide i Møre og Romsdal skal være bekymret.

– Møre og Romsdal ligger noe høyere enn de andre fylkene i Norge for perioden 2015 til 2020 men det er svært viktig å sette disse tallene i perspektiv. Dødelighet i nyfødtperioden er svært lav i Norge, og også i Møre og Romsdal, sammenlignet med Europa og resten av verden, sier Stangenes.