Hopp til innhold

Flere kommuner har store problemer med nødnettet

Flere steder i landet er nødnettet så dårlig at brannmannskapet ikke blir varslet ved alvorlige hendelser. Brannsjef mener det i verste fall kan få fatale konsekvenser.

Inne på Eide brannstasjon

PROBLEM: Nødnettet ble utbedret over hele landet i 2015, men senest i forrige uke var det problem med dekninga i Eide.

Foto: Arne Birger Silnes

Selv om nødnettet ble utbedret over hele landet i 2015 har 11 kommuner i Norge store problemer med dekninga. Både i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Finnmark er det problem.

Eide på Nordmøre er et av stedene der nødnettet er så dårlig at brannmannskapet risikerer å ikke blir varsla når alvorlige hendelser skjer.

Brannmester i Eide Knut Jørgen Eide sier at de hadde problem med dekninga senest tirsdag forrige uke.

Eide brannstasjon

DÅRLIG DEKNING: Eide på Nordmøre er et av stedene der nødnettet er så dårlig at brannmannskapet ikke blir varsla når alvorlige hendelser skjer.

Foto: Steinar Krakeli

– Da hadde vi et trafikkuhell. På Eide er det full alarm til alle, men da var den en som ikke fikk varsling fordi han ikke hadde dekning der han bor. Han er utrykningsleder som går i vakt hver fjerde uke, men det var heldigvis ikke han som hadde vakt den uka. Men neste gang kan det jo være at han har vakt og da får han jo ikke beskjed, sier Eide.

DSB er kjent med problemet

Det har blitt gjort tiltak for å bedre dekninga i Eide, men hendelsen forrige uke viser at man fortsatt ikke er i mål. Brannvesenet i Eide har varslet direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om problemet.

– Vi har sent utallige e-poster og ringt. Jeg har ikke tall på hvor mange e-poster vi har sendt om at det er for dårlig.

Ifølge assisterende direktør i direktoratet, Kristin Cordt-Hansen, er de kjent med problemet.

Kristin Cordt-Hansen

KLAR OVER PROBLEMENE: Assisterende direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kristin Cordt-Hansen, sier de er klar over problemene i Eide og jobber med saken.

Foto: Helsedirektoratet

– Vi er klar over at det er store utfordringer med dekningen i deler av Eide sentrum og blant annet der brannstasjonen ligger. Vi ser at løsningen kan være en ny utendørsbasestasjon, men det har en kostand på flere millioner kroner som det per nå ikke er bevilget penger til.

Etter at nødnettet ble bygd ut i 2015, har det ikke blitt prioritert midler til å utvikle det videre. Nå arbeider DSB med å få bevilget penger til å kunne utbedre nødnettet i blant annet Eide.

– Ja, vi jobber med det. Vi har spilt inn behov for ytterligere midler i den pågående budsjettprosessen, sier Kristin Cordt-Hansen.

Frykter fatale konsekvenser

Brannsjef i Molde og omkringliggende kommuner, Alf Magne Smørholm, mener at det i verste fall kan gå liv tapt når nødnettet er så dårlig.

Alf Magne Smørholm

FRUSTRERT: Dårlig nødnett kan i verste fall få fatale konsekvenser, sier brannsjef i Molde og omkringliggende kommuner, Alf Magne Smørholm.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Brannmannskapet i Eide har tatt på seg tilleggsoppgaver, som å redde liv med hjertestartere. Slik som situasjonen er i dag så risikerer vi at de ikke får det varslet på radioen sin hvis de er en plass med dårlig dekning.

– På vegne av mannskapet og på vegne av beredskapen i kommunen, så er jeg kjempefrustrert.

Smørholm mener det er helt nødvendig å få en utbedring.

– Det er ikke mulig å få god nok dekning med en sender slik som det er basert på i dag på grunn av topografi, fjord og fjell. Man må sannsynligvis opp med flere sendere og det er det ikke midler til.

Disse 11 stedene det har sendt klager til DSB som gjelder utalarmering:

 • Inderøya
 • Namsos
 • Frøya
 • Osen
 • Halsa
 • Eide
 • Ulsteinvik (Ulstein kommune)
 • Fosnavåg (Herøy kommune)
 • Stjernøya (Alta kommune)
 • Kvalfjorden (Alta kommune)
 • Hadsel
Klager på nødnett