Hopp til innhold

Deler av veistrekningen til Nordkapp er uten mobildekning: Frykter liv kan gå tapt

Det er svært mange som kjører til Nordkapplatået med buss, bobil og motorsykkel. Skjer det noe på veien til feriemålet, så er det ikke sikkert de får ringt etter hjelp.

Nordkapp globus vinter

Tusenvis av turister reiser til Nordkapplatået årlig, men på veien til turistattraksjonen mangler det mobildekning. Det betyr at de ikke får ringt etter hjelp om man har havner i en ulykke på vei til feriemålet.

Foto: Atle Markeng / NRK

– Vi hadde ikke dekning på nødnettet eller mobiltelefonen. En av de som var med måtte kjøre et stykke for å ringe etter hjelp, sier brøytebilsjåfør Eiríkur Orri Hermansson.

Han var en av fire personer som ble rammet av sørpeskredet på fredag 17. februar i Bakfjorden på fylkesvei 889 i Måsøy kommune.

Det gikk et sørpeskred på fylkesvei 889 tirsdag 17. februar. Antar skredmasser består av vann/sørpe som lå under snøen/isen lengre opp for synlig skredløp i tillegg til det som "mangler" i bekkeløpet.

Det gikk et stort sørpeskred i Bakfjorden i Måsøy kommune i februar. Fire personer ble tatt av skredet i området som ikke har nødnett- eller mobildekning.

Foto: Trond Jøran Nilsen / Troms og Finnmark fylkeskommune

Brøytebilsjåføren opplyser at de bruker samme nødnett som politi og ambulanse i brøytebilen, men det er ikke dekning, på deler av veistrekningen de brøyter.

Hermansson mener at bedre dekning er noe som burde bli tatt tak i langs den skred- og rasutsatte fylkesveien.

Den politiske ledelsen i Måsøy og Nordkapp kommune krever nå at veistrekningene i deres kommune får bedre mobildekning.

– Kompliserer nødhjelpen

Det er ikke bare på strekningen som Eiríkur Orri Hermansson brøyter som har dårlig nødnett- og mobildekning

Varaordfører Tor Mikkola (Sp) i Nordkapp kommune forteller at de frykter at liv kan gå tapt om ikke dekningen blir bedre i reiselivskommunen, som årlig besøkes av cirka 300.000 turister.

Fungerende ordfører i Nordkapp, Tor H. Mikkola

Varaordfører i Nordkapp kommune, Tor Mikkola, frykter at liv kan gå tapt om ikke dekningen langs veiene i hans kommune blir bedre.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Mange av dem kommer til kommunen med blant annet buss, bobil og motorsykkel sommer- og vinterstid.

– Om en buss havner i en ulykke der det ikke er dekning, så kompliserer det nødhjelpen, for beredskapspersonellet får ikke kommunisert med hverandre. Det kan føre til at det går menneskeliv, sier Mikkola.

Les også Maskinkjører tatt av sørpeskred: – Glad jeg er i live

Maskinkjøreren Eiríkur Orri Hermansson hadde englevakt da han ble tatt av sørpeskredet i Bakfjorden fredag. – Jeg har fått et kutt i hodet, en knust skulder og har blåmerker over alt. Men jeg er i livet, sier han.

– Det er ikke bra

I nabokommunen Måsøy har den politiske ledelsen også jobbet med å få en fortgang i utbyggingen av nød- og mobilnettet på fylkesvei 889, som er hovedinnfartsåren til kommunesentret, Havøysund.

Ordfører Bernth R. Sjursen (Ap) vil ha fortgang i utbyggingen av mobildekningen på strekningen, for de har mange eksempler på ulykker som har skjedd på fylkesveien i områder uten dekning.

– Skulle man kjøre utenfor veien eller kollidere, så er det jo kritisk, sier Sjursen.

– Veien ble åpnet i 1988, men vi er fortsatt uten mobildekning her. Man har ikke forbindelse med omverdenen når man kjører på veien. Det er ikke bra og det er ikke trygt for oss som sitter med ansvaret for de kommunale tjenestene ambulanse, brann og redning.

Ingen planer om utbygging

Vaktleder på 110-sentralen i Finnmark, Espen Grøterud, forteller at de gjerne skulle hatt bedre dekning i Finnmark.

Grøterud opplyser at de lokale brannmannskapene har backupløsninger, men at den beste løsningen hadde vært bedre dekning.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at nødnettet generelt har god dekning, og nettet er bygget ut slik det er besluttet og planlagt i samråd med nødetatene.

Det foreligger per nå ingen planer om utbygging av forsterket nødnettdekning i kommunene Måsøy og Nordkapp.

– Nødetatene og andre brukere er kjent med de lokale dekningsforholdene og tar sine forholdsregler, skriver senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Merete Romestrand, i en e-post til NRK.

Bruk av direktemodus for lokal kommunikasjon eller en annen sammenkobling, gateway, for å forlenge signalene er i mange tilfeller mulig der det ikke er ordinær dekning.

– Utbygging av forsterket dekning må eventuelt finansieres via ordinære budsjettprosesser, skriver departementet videre.

Les også Vil lære av USA og innføre alarmvarsling på mobilen

Tore Tonning og Sigrid Schulz.

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Gunn Karin Gjul (Ap).

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Gunn Karin Gjul (Ap), opplyser at myndighetene jobber med å kartlegge dekningshull i mobilnettet i Norge.

Foto: Vetle Hjortland / NRK

Kartlegger dekningshull

Mobilnettet er det Kommunal- og distriktsdepartementet som har ansvaret for.

Departementet opplyser at for tiden arbeider med å kartlegge dekningshull langs hele Norges riksveinett og mulighetene for å utbedre disse.

– Myndighetene arbeider for at mobildekningen stadig forbedres, slik at det også i stor grad finnes dekning der folk ferdes og oppholder seg, skriver statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i en e-post til NRK.

Gjul opplyser at det selvsagt er problematisk å oppleve manglende dekning når uhellet er ute, men at det samtidig ikke er realistisk å forvente full mobildekning langs alle veistrekninger i Norge.

Det fordi det vil ha en svært høy kostnad å etablere slik dekning.

– I mange tilfeller har imidlertid samarbeidsprosjekter mellom lokale myndigheter og mobiltilbydere der man spleiser på kostnadene, ført til at nye basestasjoner etableres og dekningshull fjernes.

15 millioner

Måsøy-ordfører Bernth R. Sjursen mener at man burde finne midler til å bygge ut mobil- og nødnettet i hans kommune. Han påpeker at det er en arbeidsplass for mange og ikke minst en Nasjonal turistvei.

– Det at vi skal ha mobildekning tar jeg nesten som en selvfølge, sier Sjursen, som legger til at det er gjort mange tiltak med skredsikring, men at det fortsatt ikke er dekning på veistrekningen.

Ordføreren mener det vil koste 10–15 millioner å bygge ut mobilnettet langs fylkesvei 889.

– Det er snakk om småpenger i forhold til de store bevillingene som gjøres på infrastruktur i landet.

Det at fylkesveien er en Nasjonal turistvei, mener Sjursen bør være en viktig faktor for utbyggingen av mobilnettet. Derfor ønsker de å opprette et eget programområde i Nasjonal Transportplan (NTP) til Nasjonale turistveger.

Bernth R. Sjursen (Ap), ordfører i Måsøy kommune

Ordføreren i Måsøy kommune, Bernth R. Sjursen, forteller at de nå jobber opp mot myndighetene for å få bedre mobildekning på fylkesvei 889.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Les også Familier ble uten strøm og mobil i en uke: Mehl vil styrke beredskapen

Begna-mehl

Les også Uværet slo ut nødnettet i flere kommuner: – Det var en veldig alvorlig situasjon

Lisa Støa, ambulansefagarbeider