Hopp til innhold

Fleire treng hjelp til å finne bustad

Stadig fleire treng hjelp til å finne ein stad å bu. I Kristiansund er det særleg unge som treng hjelp.

Rådhuset i Kristiansund

Kristiansund kommune opplever auka pågang frå unge som treng ein stad å bu

Foto: Aina Rødal / NRK

Kommunane ønskjer å hjelpe, men kjem til kort når det gjeld å finne bustader til alle som treng det. Husa kommunen disponerer er ofte ikkje mange nok når stadig fleire tar kontakt og har behov for hjelp, seier kommunalsjef Helge Carlsen i Kristiansund.

Helge A. Carlsen, kommunalsjef i Kristiansund

Helge Carlsen er kommunalsjef i Kristiansund.

Foto: Stig Morten Waage / NRK

– Vi har ei ungdomsgruppe frå 18–30 år som har behov for hjelp til å skaffe seg ein stad å bu. Dette såg vi mindre av før, og det viser seg at vi ofte harvanskar med å finne hus til dei.

NRK har tidlegare fortalt om Kristiansund kommune sitt prosjekt for å skaffe fleire bustader til personar som kjem ut frå institusjon og treng ekstra oppfølging. Dette blei lagt ned, fordi det viste seg for vanskeleg å finne eigna hus.

– For få kommunale bustader

Og han er ikkje aleine. Mange norske kommunar opplever det vanskeleg å finne eigna hus til dei som treng det.

I Molde har kommunen 600 kommunale bustader og fortel at dei har ein jamn pågang. I Ålesund er talet 920, men det blir opplevd som for lite til å møte behovet.

Også Kristiansund sine 600 kommunale bustader blir for lite til å møte det aukande behovet, seier Carlsen. Då dette blei vurdert for få år sidan blei 600 rekna som nok. No er biletet eit heilt anna.

– Eg trur nok at når vi ser på dette igjen, vil vi sjå at vi har behov for fleire slike bustader, seier Carlsen.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL

Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal må kutte millionar – skal legge ein omstillingsplan

Illustrasjon av Sula gondol toppstasjon

Ikke enighet i betent gondol-sak