Nå er det bompengefritt

Bomstasjonen på E39 fikk bare stå i sju måneder.

Fjernet bomstasjon

Presis klokken 15.20 tirsdag ettermiddag var det slutt for bomstasjonen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

I juni åpnet den nye strekningen på E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes i Møre og Romsdal. I ti år skulle bilistene finansiere dette prosjektet. Nå er det gratis.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var tirsdag ettermiddag med på markeringen ved bomstasjonen der strømmen ble kuttet og skiltene tatt ned.

- Bilistene på den viktige E39-strekningen Astad - Knutset slipper nå å betale bompenger. I tillegg sparer bompengeselskapet 22 millioner kroner i driftskostnader og om lag 25 millioner kroner i rentekostnader, det vil si kostnader som igjen ville ha blitt belastet bilistene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Skulle betale til 2023

Prosjektet hadde en bompengegjeld på rundt 150 millioner kroner. Innkrevingen skulle etter tidligere planer avsluttes i 2023.

- Stansen i innkrevingen av bompenger er et resultat av at Stortinget i desember i fjor sa ja til regjeringens forslag om å bevilge midler til å innfri bompengegjelden for en rekke riksvegprosjekter, blant annet E39 Astad – Knutset, sier samferdselsministeren.

  • Se TV-reportasjen:
Bomvegstrekninga Astad - Knutset på E39 i Gjemnes er blitt gratis - ni år og fire månader før tida. I dag kom samferdeselsministeren for å skru av brytaren.