Fiskeridepartementet får kritikk

Riksrevisjonen retter knallhard kritikk mot Fiskeridepartementet.

Video 71dc4064-295f-490f-80bc-1e6067f1b9c0.jpg

RIKSREVISJONEN RETTER KRITIKK MOT FISKERIDEPARTEMENTET

Bakgrunnen er hvordan havbruksnæringa har vært styrt de siste årene. Rømming av fisk, lakselus og utslipp av kjemikalier er noe av det Riksrevisjonen slår alarm om. Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Helge Strand Østtveiten, forteller at det enkelte punkter som går igjen.

– Det er omfattende rømming, store tap på grunn av sykdom, og fare for at villaksstammen blir berørt på negativt vis ved at rømt fisk blander seg med den ville laksen.

Oppmerksom på problemene

Nils Olav Blindheim

Nils Olav Blindheim hos Fjordlaks sier at de er oppmerksom på problemet.

Foto: Remi Sagen / NRK

Ved anlegget til Fjordlaks innerst i Stortfjorden på Sunnmøre står det 1,5 millioner ørret i merdene. Her er de oppmerksom på problemene og forsøker å bekjempe de uten å skade miljøet forteller Nils Olav Blindheim ved Fjordlaks.

– Lus er i hvert fall et lite problem her. Rømming det har vi ikke. Vi har jo dykkere som kontrollerer nota både når vi setter den opp og før fisken kommer, sier han.

Miljømessige utfordringer

Men så bra er det ikke over alt, sier Helge Strand Østtveiten, som mener næringa står overfor betydelige miljømessige utfordringer.

Helge Strand Østtveiten

Helge Strand Østtveiten i Riksrevisjonen, mener næringa står overfor betydelige miljømessige utfordringer.

Foto: Remi Sagen / NRK

Det er påvist skader i miljøet på grunn av visse typer kjemikalier som for eksempel har sluppet ut av anleggene. Så det myndighetene må gjøre nå, og som vi har forventninger om, er at de blir enige om hva som skal tillates når det gjelder mengden av utslipp fra de enkelte anleggene, mener han.

Rapporten skader ikke omdømmet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening hevder at de har tatt tak iproblemene. De frykter ikke at rapporten skader omdømmet til oppdrettsnæringa, ifølge informasjonssjef Øyvind Andre Haram.

Øyvind Andre Haram

Informasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Øyvind Andre Haram tror ikke rapporten skader deres omdømme.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Jeg tror ikke den skader så mye for jeg tror folk vet at vi jobber ganske mye med å bli bedre. Det gjør vi hver eneste dag. Og det viser også det store miljøløftet som vi la på border for ett år siden.

Ekspedisjonssjefen i Riksrevisjonen sier at det er forskjeller innad i fiskerimiljøet.

– Vi ser for eksempel at bruken av sanksjoner varierer langs kysten og det er uheldig i forhold til næring og hvordan en forvaltning skal drives.

Tar kritikken på alvor

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen tar kritikken på alvor.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen sier de jobber med problemene.

Foto: Arild Pettersen / NRK

– Jeg får en bekreftelse på de utfordringene jeg har arbeidet med de to siste årene er de samme som Riksrevisjonen peker på. For eksempel lus og rømming, sier hun.

Hun mener selv hun har gjort mye for å forhindre lus og rømming.

– Noe det første jeg gjorde da jeg kom inn i Fiskeri- og kystdepartementet for to år siden var nettopp å stoppe tidligere vekst i næringa i forhold til lusesituasjonen. Det viser at vi har tatt dette på alvor og gjort noe med det, forteller hun.

Hun sier at de skal fortsette arbeidet fremover.

– Vi skal fortsett med det intense arbeidet som vi har holdt på med i to år og se på regelverket fortløpende. Det siste jeg gjorde var å sette en maksgrense for antall fisk i hver merd. Dette skal hindre konsekvenser for rømming, forteller hun.