Fikk medhold

Krillselskapet Rimfrost AS i Herøy har fått medhold i en sak mot Kjell Inge Røkkes selskap Aker BioMarine. Patentstyresmaktene i USA slår fast at en metode som Aker BioMarine har krevd patent for, knytt til utvinning av krillolje, ikke er patentbar. De siste årene har Rimfrost møtt Aker BioMarine i retten flere ganger. I januar i år avsa Søre Sunnmøre Tingrett en klar dom mot Aker BioMarine i en rettssak om eierskapet til krillpatenter. Saken er anket til Frostating lagmannsrett i høst.