Et flytende eksempel på hva den maritime klyngen kan få til

Dette fartøyet er et resultat av innovasjonkraften på Møre. Fartøyet er svært miljøvennlig, og teknologi skapt på Møre har ifølge rederiet ført til at utslippene er nesten halvert på 15 år.

MS "FAR SIRIUS" - Yard no: 810 by: VARD Langsten MS "FAR SIRIUS" - Yard no: 810 by: VARD Langsten

Far Sirius TBN er det siste fartøyet i en serie av åtte ankerhåndteringsfartøy VARD har levert til Farstad Shipping.

Foto: Harald M. Valderhaug / Harald M. Valderhaug, NO-6050 V

Far Sirius TBN er det siste fartøyet i en serie av åtte ankerhandteringsfartøy VARD Langsten har levert til Farstad Shipping. Listen av lokale underleverandører er lang.

Lokalt utviklet

Designen er fra Ulsteinvik, redningsutstyr fra Ålesund, toalettanlegg fra Hareid, styremaskin fra Tennfjord, nødaggregat fra Søvika, kapteinen fra Brattvåg, vinsjene fra Harøya og skipet blir bygd ved Vard Langsten i Tomrefjorden.

– Den maritime klyngen er avgjørende for å holde en levedyktig maritim industri her i fylket. Det er den beste beskyttelsen mot konkurranse fra billigere markeder som for eksempel i Asia og Kina. Det at vi klarer å ligge i forkant inne både innen skipsbygging, design og utvikling er nødvendig for å opprettholde vår konkurranseevne, sier konsernsjef Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping.

Totalt har Ålesundrederiet Farstad Shipping 20 kontrakter med Langsten siden 1997 til en verdi av ca 10,7 milliarder NOK.

– Farstad Shipping har som mål å være i helt front når det gjelder å ta i bruk ny- og miljøvennlig teknologi. Far Sirius er et glitrende eksempel på dette, og jeg er stolt over hva våre ansatte og samarbeidspartnere i den maritime klyngen på Møre har fått til i fellesskap, sier Bakken.

Reduksjon av utslipp

Far Sirius regnes for å være blant de mest miljøvennlige i dagens marked.

Far Sirius har blant annet et toppmoderne hybrid fremdriftsanlegg, som gjør at fartøyets hovedpropellere veksler mellom å drives dieselelektrisk, dieselmekanisk eller begge deler samtidig. Denne fleksibiliteten gir store reduksjoner i forbruk av dieselolje, som igjen reduserer utslipp av CO2 og andre eksosgasser.

MS "FAR SIRIUS" - Yard no: 810 by: VARD Langsten MS "FAR SIRIUS" - Yard no: 810 by: VARD Langsten

Far Sirius regnes for å være blant de mest miljøvennlige ankerhandteringsfartøy i dagens marked.

Foto: Harald M. Valderhaug / Harald M. Valderhaug, NO-6050 V

Mannskapet først

– På Far Sirius har vi tenkt sikkerhet og miljø fra A til Å. Hensynet til mannskapets sikkerhet har alltid første prioritet, dernest hensyn til miljøet. For oss handler miljøvennlig teknologi om å skape vinn-vinn-situasjoner, sier Børge Nakken, konserndirektør for teknologi og utvikling hos Farstad Shipping.

Han forklarer at et effektivt fartøy med lave utslipp er bra for miljø og klima, men gjør oss også til en attraktiv partner for våre kunder, som oppnår økonomiske fordeler i form av lavere drivstoffutgifter og sparte avgifter på utslippsgasser.

Bevisstgjøring viktig

I likhet med andre nybygg gjennomgår mannskapet på Far Sirius egne familiariseringskurs, der der skipets design- og utstyrsleverandører står frem for å fortelle hvordan de tekniske løsningene om bord i fartøyet kan utnyttes best mulig for å oppnå de forventede resultater.

– Vi legger stor vekt på å bevisstgjøre våre mannskaper til å tenke mest mulig miljøvennlige operasjoner. Det hjelper lite at fartøyet er fullstappet med miljøteknologi hvis menneskene ombord ikke har fått den nødvendige opplæringen, sier Nakken.

Tar man utgangspunkt i et 15-år gammel tilsvarende ankerhåndteringsfartøy er de totale utslipp fra Far Sirius opp mot 50 prosent lavere.

Stor betydning lokalt

Når Farstad Shipping velger å bygge båtene sine lokalt, så har det store ringvirkninger utover selve verftet der fartøyene blir bygget.

– En ringvirkningsanalyse utført av Møreforskning i Molde viser at samlede ringvirkninger pr. verftsansatt hos VARD er 5,4. Det vil si at 1000 verftsarbeidere hos verftene skaper 5400 årsverk i Norge, de fleste av disse lokalt. Det er alt fra store utstyrsleverandører som Rolls-Royce og IP Huse, til den lokalbutikken på hjørnet, sier Hege Akselvoll.

Askevoll er visepresident kommunikasjon i VARD Group AS. Hun har som direktørdatter selv ”vokst opp” på verftet på Langsten i Tomrefjorden og kjenner godt til betydningen av at rederne på Møre handler lokalt når de bygger nye båter.

– En stor og viktig bidragsyter i dette bildet er Farstad Shipping. De har fått levert og har under bygging totalt nærmere 40 fartøy på de norske VARD verftene. Far Sirius er et godt eksempel der leverandørlisten til fartøyet viser at dette er et prosjekt som er viktig for lokalt næringsliv, understreker Askevoll.

Ikke bare på Møre

Også ellers i landet tjener lokalt næringsliv godt på aktivitetene på verftene.

– Hele 66 prosent av alle varer og tjenester knyttet til de norske VARD verftene kjøpes inn i det norske markedet. 42 prosent av innkjøpene gjøres i verftenes egne fylker, avslutter Askevoll.

Gudmor fra Ålesund

Far Sirius blir døpt på Storneskaia Nord i Ålesund lørdag 5. april kl 14. Gudmor under dåpen vil være Randi Mordal Hessen. Hun er gift med Fredrik Hessen, som er District Manager i DNV GL AS i Ålesund. Kaptein under dåpen er Tommy Hersvik, fra Brattvåg.