Hopp til innhold

Får bygge Vågstrandtunnelen

Det tyske entrepenørselskapet Bilfinger får sammen med M3 Anlegg bygge Vågstrandstunnelen på E 136 og fylling til Tresfjordbrua på Vikebuktsida.

De hadde det klart laveste tilbudet på bygging av tunnelen med vel 372 millioner kroner.

De andre deltagerne i anbudsrunden har frist til 24.august med å eventuelt klage på vedtaket, så en endelig kontrakt vil ikke bli skrevet før da.

Vågstrandstunnelen skal stå ferdig i desember 2014.