Fant store mangler ved mopeder

Politiet mener foreldre og deres barn bør ta en ekstra sjekk når de kjøper moped eller lettsykkel. Før skoleslutt før sommeren avdekket politiet mangler på 29 av 60 kontrollerte kjøretøy ved videregående skoler i Ålesund. Mange mopeder og lettsykler er trimmet, og politiet anbefaler å ta med kjøretøyene til et verksted for å undersøke den tekniske standen. – Vi ønsker å luke ut farlige køyretøy fra trafikken, sier Steven Blindheim i politiet.

Trimming moped/lettsykkel politiet
Foto: Politiet