NRK Meny
Normal

Avdekket propaganda fra krigen

De skulle pusse, skrape og male den gamle bygningen på Vevang på Nordmøre. Plutselig dukket det opp konturer av politisk propaganda fra krigens dager. Da fikk malerarbeidene en brå slutt.

Video VEVANG KRIGSMINNE

Kolbjørn Gaustad studerer funnet. Arbeidet med oppussingen må stoppes.

Under den gamle malingen dukket den opp litt etter litt. Det viste seg å være en stor, rødlig V. Denne bokstaven hadde stor symbolsk betydning under krigen.

Bygdemuseum Vevang

Oppussingen av museet må vente til fylkeskonservatoren har studert funnet.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Kolbjørn Gaustad

Kolbjørn Gaustad. Bak ham kan du skimte den rødlige V-en.

Foto: Omar Sejnæs / NRK
V-en på Vevang

Her kan du se V-en på veggen i Vevang. Den kan ha vært en tysk beskjed om at motstanderne skulle tape.

Foto: Omar Sejnæs / NRK
– Under krigen var dette huset beleiret av tyskerne. De hadde et festningsverk her på Vevang, og brukte både losjehuset, bedehuset og skolen. Opprinnelig kommer V-en fra ordet «victory», som engelskmennene med Churchill i spissen brukte, sier Kolbjørn Gaustad i Vevang velforening.

Tyskerne overtok symbolet

Men siden V-en står på et bygg som tyskerne hadde kontroll over, skulle man kanskje tro at bokstaven var malt av personer med sympati for motstanderne av tyskernes fremmars. Men slik er det neppe.

– Nei, også tyskerne brukte V-en, som symbol på at engelskmennene skulle tape. V-en sto da for «verlieren», sier Gaustad.

Hodebry

Nå skaper funnet av denne store rødlige V-en hodebry for velforeninga. De ønsker så gjerne å ta vare på det gamle huset i bygda. Men nå må de vente på klarsignal fra fylkeskonservatoren.

– Vi ble i stuss om hva vi skulle gjøre. Skulle vi bare male over og glemme at vi hadde sett dette? Det andre alternativet var å finne ut om dette er noe som er historisk verneverdig, sier Gaustad.

– Var du litt fristet til bare å male over?

– Jeg var nok kanskje det. Men det spøkte i bakgrunnen at det er noe som heter fylkeskonservator. Så jeg ringte ham for fortalte hva vi hadde funnet, sier Gaustad.

Venter på V-vegg-vedtak i Vevang

Etter denne samtalen måtte arbeidet på stedet der V-en står settes på stedet hvil. Nå venter malerarbeidene til fylkeskonservatoren har studert funnet.

Avtalen er at fylkeskonservatoren skal komme og se på dette. Vi gjør ikke noe mer før han har vært her.

Inn til videre står v-tegnet på veggen i Vevang og venter på videre vedtak. Hvilket vedtak som kan ventes vet ikke vel-foreninges sjef.

Jeg har bestandig vært imot å forherlige krigsminner. Men det er jo en del av vår historie, sier Gaustad.

Men helst vil du male over det?

Ja, selvfølgelig, sier Kolbjørn Gaustad til NRK.