Få klager på karakterene

Blant 10.000 elever i videregående skoler i Møre og Romsdal kom det 110 klager på standpunktkarakterer. Vel halvparten fikk medhold i klagen.

Illustrasjonsfoto av klasserom

Lærerne har blitt flinkere til å sette karakter, men utdanningssjefen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I 59 tilfeller fikk altså eleven medhold i klagen, mens 51 klager ble avslått.

– Lærerne er blitt flinkere til å sette karakterer og det jobbes bevisst med dette ute på skolene, sier konstituert fylkesutdanningssjef Rune Solenes Opstad.

Han forteller at det er rekordlavt antall klager på karakterene – med 0,16 prosent.

Færre klager

konstituert fylkesutdanningssjef Rune Solenes Opstad

Konstituert fylkesutdanningssjef, Rune Solenes Opstad, gleder seg over få klager på karakterene.

Foto: Elin J. Lyngstad, Møre og Romsdal fylkeskommune

– Den jobben som er gjort de siste par årene, med vurdering for læring, gir nå gode resultat. Dette er det satset på i kvalitetsplanen vår, sier Opstad, som mener lærerne har blitt flinkere til å sette karakterer.

– God jobbing både på nasjonalt nivå, ute på skolene og hos den enkelte lærer, har fått klagetallene ned. Lærerne er bevisste på å kommunisere med elevene og forklare karakteren. De siste åra har det blitt satset på å utvikle vurderingsarbeidet i skolen, blant annet gjennom «vurdering for læring». Dette gir en bedre dialog og større forutsigbarhet mellom eleven og læreren i vurderingsarbeidet og i karaktersettingen, sier Opstad.

Men fylkesutdanningssjefen mener det ikke er bare negativt å få inn klager.

– Det er en lærdom i det også, og som kan gjøre skolen og læreren enda bedre.