Else May Botten i Politisk Kvarter

Else May Botten (Ap) trekk fram fleire døme på seksuell trakassering som ho har opplevd. I dag fortel ho meir i Politisk Kvarter.

Samsending med P2.