Eiksundtunnelen open

Eiksundtunnelen er open for trafikk igjen etter å ha vore stengd ei kortare periode grunna bilberging.