Mishandlet kone og barn over flere år

En mann i 40-åra er dømt til fengsel i 1 år og fire måneder for vold og mishandling av sin kone og sine to barn.

Sunnmøre tingrett

Tingretten dømmer også mannen til å betale til sammen 210.000 kroner i erstatning.

Foto: Harry Heggdal / NRK

En mann i 40-åra er i Sunnmøre tingrett dømt for jevnlig vold mot sin kone over en periode på seks år. Mannen har ifølge dommen kastet ting, slått, hindret henne fra å forlate leiligheten deres, i tillegg til å spytte, true og krenke henne med nedsettende bemerkninger. Mannen truet også med å skjære ut øyet hennes mens hun holdt barnet deres på armen.

Mannen er også dømt for å ha slått det ene barnet sitt i ansiktet. Barnet har også flere ganger gått imellom for å beskytte moren.

Fant ikke forklaringen troverdig

Mannen forklarte i retten at det hadde vært et vanskelig samliv. Han benektet at han hadde utøvd fysisk vold mot kona, men erkjente at han hadde kommet med nedsettende kommentarer. Han forklarte videre at han aldri har slått sitt eldste barn, og at både han og kona har forsøkt å skjerme deres yngste barn.

Retten fant ikke tiltaltes forklaring troverdig. De la forklaringen til kona og sønnen til grunn.

– Deres forklaringer fremstår som nøkterne og troverdige fortellinger om familielivet, står det i dommen.

I tillegg fant retten at de underbygges av faktiske omstendigheter som at de var på krisesenteret flere ganger. Begge forklarte i retten at de alltid gikk med en frykt i seg for at domfelte skulle endre sinnsstemning. Forklaringene deres støttes også av dokumentasjon i form av brev og SMS der mannen har brukt truende og nedsettende utsagn.

Skjerpende at det har skjedd over flere år

Ved straffeutmålingen har retten lagt vekt på at handligene skjedde over flere år. Selv om de ikke er blitt utsatt for grov vold, mener retten at kona og det ene barnet levde i et regime hvor de aldri kunne slappe av på grunn av frykt for domfeltes sinne. Den psykiske volden mener retten i dette tilfellet er mer alvorlig enn den fysiske.

Det er også ifølge retten skjerpende at domfeltes barn har vært vitne til vedvarende psykisk mishandling, og at mishandlingen har ført til at domfeltes kone er blitt psykisk nedbrutt.

Partene har den siste tiden bodd fra hverandre, og det ble utstedt besøksforbud. Mannen er også dømt for å ha brutt dette.

I tillegg til fengsel i 1 år og 4 måneder må mannen til sammen betale 210.000 kroner i erstatning til kona og barna.