Dømde for Nav-svindel

Ein Ålesunds-mann i 40-åra er tiltalt for å ha svindla NAV for arbeidsavklaringspengar. I følgje tiltalen har mannen urettmessig fått utbetalt litt over 100 000 kroner i stønad. Ein Romsdalsmann er også tiltalt for NAV-svindel. Han har ifølge tiltalen svindla til seg vel 90 000 kroner ved å unnlate å melde frå om kor mykje han hadde jobba.