NRK Meny

Dom kan få konsekvensar

Støttekontakt-domen frå Ålesund kan føre til at fleire tusen barn kan bli utan avlastar og støttekontakt. Høgsterett slo fast at ein støttekontakt har krav på fast tilsetting, og det inneber store utgifter for kommunane eller at tilbodet blir dårlegare. Norsk forbund for utviklingshemma meiner helseministeren må på bana, skriv Sunnmørsposten.