De fleste har fått strømmen tilbake

De fleste har nå fått strømmen tilbake etter at et lynnedslag i en transformator førte til et strømbrudd i Fræna kommune, i områdene Hustad–Langvatnet–Hustad – Skarset, tidligere i dag. Ca. 400 kunder ble berørt, men klokken 14.30 hadde de fleste kundene tilbake strømmen tilbake, utenom på Skarset der det fortsatt letes etter feil på nettet.