Hopp til innhold

Datastyrte geiter er fremtiden

I fremtiden kan bøndene bestemme hvor geitene skal gå via en datamaskin. Et usynlig gjerde kan være med på å revolusjonere industrien.

Ny teknologi skal holde styr på geitene.

DATASTYRTE GEITER: Se reportasje om den nye teknologien som kan være en revolusjon for bonden.

datageiter

BONDE: Vera Simonsson mener de kan nå gjengrodde marker med den nye teknologien.

Foto: Sissel Brunstad

Ny teknologi skal sørge for at man ikke trenger å sette opp gjerder for å holde styr på geitene lenger.

I bymarken i Molde har nemlig geitene fått plassert en elektronisk databrikke rundt nakken. Gjennom et dataprogram har bonden plottet inn et usynlig gjerde i marken og når geitene nærmer seg det, sendes det først ut et lydsignal og deretter et lite elektrisk støt om de går videre.

– Det at vi kan sitte på datamaskinen og sette opp et gjerde, det er en revolusjon for bonden vil jeg påstå, sier Magnus Gabrielsen.

Se hvordan det hele fungerer i videoen øverst i saken!

– Litt svakere enn et strømgjerde

I nesten fem år har oppfinneren av konstruksjonen, Oscar Hovde Berntsen, utviklet produktet og snart skal det i full produksjon.

– Det er litt svakere enn et vanlig strømgjerde og håpet er at dyrene blir mer ute på beitet, istedenfor å stå inne og spise kraftfor, forteller han. Firmaet har han beskrivende nok kalt Nofence AS.

Før produktet lanseres for fullt, har Berntsen gjort noen småjusteringer på prototypen.

– De store forandringene er at det blir solceller på det og elektronikkbiten blir flyttet under hodet på geiten, forteller han.

datageit

GEITER: F.v. Oldbjørn Kvernberg, Oscar Hovde Berntsen, Vera Simonsson og Magnus Gabrielsen.

Foto: Sissel Brunstad

Venner seg raskt til nyvinningen

Det er flere fordeler med det usynlige gjerdet. Blant annet kan man få geitene til å bevege seg på områder man normalt ikke ville tatt seg råd til å sette opp en tradisjonell inngjerding.

– Vi kan ta i bruk de gamle beiteområdene som har vært gjengrodd, og som hadde vært uaktuelt for oss å gjerde inn. Det ville vært dyrt og ineffektivt, sier Vera Simonsson.

Knut Sverre Larsen er park- og idrettssjef i Molde kommune og ser også positivt på nyvinningen.

– Man kan holde vegetasjonen nede i bestemte områder, blant annet ved siden av lysløyper, sier han.

Hva geitene selv mener om saken er ukjent, men man merker allerede at de lett venner seg til den nye halskragen.

– Vi ser at de bruker veldig kort tid på å kartlegge hvor grensene er og når de har funnet den forholder de seg til den. De krysser den heller ikke fordi de har det de trenger på rett side av gjerdet, forteller Magnus Gabrielsen.