Dårlig rapportering ved St. Olavs

Helsetilsynet syns det er bekymringsfullt at bare 3 av 42 dødsfall, som kunne vært unngått på St. Olavs hospital, ble rapportert inn. En studie viste nylig at 42 av 1.000 dødsfall ved sykehuset i Trondheim sannsynligvis kunne vært unngått. I situasjoner der sykehus vurderer at ting kunne vært gjort på en annen måte og hvis utfallet har blitt alvorlig, skal hendelsene meldes inn til Statens helsetilsyn. Likevel ble altså bare 3 av de 42 dødsfallene som trolig kunne vært unngått rapportert inn, melder Sykepleien. – Det er uventet lavt, sier seniorrådgiver Bjørn Øglænd i Statens helsetilsyn til Adresseavisen.

Akuttmottaket ved St. Olavs hospital i Trondheim
Foto: Bent Lindsetmo / NRK