Det er store forskjellar på (dei fysiske) arbeidsforholda i skulen. I Ålesund finst alt frå elendige til veldig bra kontorplassar. Dårlege arbeidsforhold kan mange stader hindre planen om å halde lærarane lenger på skulen.

Dårlege arbeidsforhold kan hindre lærarar å vere lenger på skulen

Det er store forskjellar på (dei fysiske) arbeidsforholda i skulen. I Ålesund finst alt frå elendige til veldig bra kontorplassar. Dårlege arbeidsforhold kan mange stader hindre planen om å halde lærarane lenger på skulen.