Dale støttar Listhaug

Samferdselsminister Jon Georg Dale støttar Sylvi Listhaug som vil ha ny utgreiing av fjordkryssinga over Romsdalsfjorden. Moldeordførar Torgeir Dahl meiner dette vil sette vil kunne stanse heile prosjektet. – Vi stiller oss bak den nasjonale transportplanen som er vedteke, men vi har også sett på moglegheita til eit alternativ til undersjøisk tunnel. Fjordkryssing med bru i staden kan umogleg sette prosjektet i fare, seier Dale.

Jon Georg Dale
Foto: Odd Rømteland / NRK