NRK Meny

Bruken av tome fjøs

Arkitektprofessor Eir Grytli seier ein må tenke mykje meir på korleis ein kan bruke dei stadig fleire fjøsa som blir ståande tome. Grytli arbeider ved NTNU, som i morgon opnar eit nytt senter for bygningsvern. Senteret skal drive med forsking og formidling av måtar å bevare gamle bygg på, gjennom å bruke dei.

Nedlagt fjøs i Smørfjord
Foto: Nils Henrik Måsø