Brukar "Kungen" for å protestere mot flytting

Med bilde av svenskekongen på ei gul Lano-flaske protesterer no kristiansundarar i hopetal mot flytting av byens såpefabrikk til Sverige.

Svenskekongen i reklame

Med dette oppslaget blir folk no bedne om å reagere om dei ikkje ønskjer at produksjonen ved kristiansundsbedrifta Ello skal bli flytta til Sverige.

Foto: Synnøve Hole

Det er sjølvaste svenskekongen, Carl Gustav, som har bytta plass med "Lano-ungen" på bildet som no sirkulerer på Facebook.

"Si NEI til Orklas "Lano-grabben"! Støtt lokale arbeidsplasser!!!" står det ved bildet som er delt nesten 1000 gongar etter at det blei publisert fredag formiddag.

Les også:

Fleire truar med boikott

Aksjon mot nedlegging av Ello

Mange kristiansundarar aksjonerte sist helg mot nedleggingsplanane.

Foto: Roar Strøm / NRK

Fleire skriv no at dei ikkje lenger vil handle Orkla-produkt. Fredag formiddag blei det kjent at Orkla ønskjer å leggje ned fabrikken Ello i Kristiansund, for å flytte produksjonen til Sverige. Dermed kan nesten 60 menneske stå utan arbeid. Dei tilsette tek det tungt, ikkje minst fordi det er vanskeleg å finne anna arbeid i Kristiansund no.

– I solidaritet med tilsette, kjøper eg ikkje produkta deira etter utflagging, skriv Astrid Marion Clausen.

– Full boikott av alt som Orkla står bak, istemmer Knut Aukan.

Vil ikkje kommentere seriøsiteten

Konserndirektør Håkon Mageli i Orkla vil ikkje kommentere korvidt han syns innlegget med svenskekongen er seriøst, men seier han registererer engasjementet og forstår at folk reagerer.

Absolutt, alt engasjement rundt lokale arbeidsplassar gjer inntrykk, og eg har forståing for at folk reagerer når ein fabrikk blir nedlagt, seier han.

Men vil slike aksjonar ha innvirkning på beslutninga?

Vi må sjå på ei totalvurdering. Då vil ikkje denne aksjonen vere det som vippar i den eine eller andre retninga, seier han.

Kritiske til Orkla

Orkla får liten støtte i lokalbefolkniga for ønskjet om å flytte produksjonen til Sverige. Fleire etterlyser samfunnsansvaret, og karakteriserer bedrifta og toppane som grådige.

I Facebook-meldinga blir det vist til at fabrikken går med overskot, og at dei tilsette har vore svært endringsvillige for å redde arbeidsplassane sine.

Det pågår no ei vurdering av mange fabrikkar i Orkla. Vi er utsette for ein sterk internasjonal konkurranse i Noreg, då må vi gjere alt vi kan for å vere mest mogleg konkurransedyktige der vi produserer varene, svarer Mageli.

Les også:

Det har ikkje lukkast NRK Møre og Romsdal å kome i kontakt med dei som står bak Facebok-sida "Kristiansund".