Brann i einebustad

Politiet har fått melding om brann i ein einebustad i Ålesund. Naudetatane er på veg til staden.