Blir nynorskkommune

Ålesund kommune har vedteke at dei skal vere ein nynorskkommune, men med atterhald. Vedtaket vart gjort med 41 mot 35 stemmer. Kommunestyret bestemte at ein skal bruke nynorsk til staten, og i kommunikasjon med publikum, men dei tilsette i kommunen får bruke den målforma dei vil i sitt daglege arbeid. Også skulane held fram med den målforma dei har no.