Kontraktløse bilkjøp gjør at nordmenn krangler så busta fyker

Hvert år kontakter 10 000 nordmenn Forbrukerrådet om bil. Altfor få som kjøper bruktbil privat sørger for å skrive kontrakt.

Bilannonse

Hvert år blir flere tusen biler solgt på privatmarkedet. Mange kjøpere passer ikke på å skrive kontrakt.

Foto: Skjermdump finn.no

Er du en av dem som lurer på å kjøpe bil privat? Da bør du sørge for at alt er på stell før du betaler.

Bilkjøp på toppen av klagelisten

Roger Helde

Regiondirektør i Forbrukerrådet Midt-Norge, Roger Helde, sier at mange slurver med dokumentasjonen ved kjøp og salg av bil mellom private.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

I 2012 var kjøp og salg av bil på toppen av klagelisten til Forbrukerrådet.

Stadig flere kjøper og selger bruktbil privat. Problemet er at mange lar være å skrive kontrakt. Og hvis bilen viser seg å ikke være i den stand som selger gav uttrykk for, har kjøper et problem.

Slikt kan det bli krangling av, og mer å gjøre for Forbrukerrådet.

– Når det er to amatører som møtes, er det ekstra viktig å skrive en god kontrakt. Det blir det slurvet en del med, sier regiondirektør Roger Helde i Forbrukerrådet Midt-Norge.

Misfornøyde bilkjøpere

Helde peker på at du som forbruker, både som kjøper og selger, må passe på å få nok dokumentasjon.

– I veldig mange av de henvendelsene Forbrukerrådet får, er det påstand mot påstand. Det er veldig uklart hva som er sagt og hva som er avtalt.

Ifølge Helde begynner konflikten oftest med at kjøper er misfornøyd.

– De kjøper en bil, det går bare en kort stund, så oppdager de en skade. Spørsmålet da er om den skaden var der før bilen var solgt eller om den har kommet til etterpå.

Av og til er det kjøperen selv som kontakter Forbrukerrådet, sier Helde.

– Hvis det er selgeren av bilen som kontakter oss, er det ofte på grunn av manglende betaling eller at kjøper kommer med krav etter salget som selger er uenig i.

– Sjekk bilens tilstand grundig

I tillegg til å bruke kontrakt, er Forbrukerrådets viktigste råd til deg som skal kjøpe bil privat å sjekke bilens tilstand grundig før du kjøper den.

– Når du kjøper en bil bør du ha en kjøpsavtale og du bør også ha en rapport som sier noe om bilens tilstand. Om du ikke er bilkyndig selv, bør du ikke kjøpe en bruktbil til 11-12 000 kroner uten å skaffe deg en skikkelig tilstandsrapport.

Selv om 100 000 nordmenn årlig trenger råd eller megling fra Forbrukerrådet, mener Helde at folk må bli flinkere til å ta kontakt.

– Nordmenn er ganske flinke når det gjelder forbrukerrettigheter, men vi skulle ønske folk hadde kontaktet oss i forkant av at problemen oppstår. På den måten kan vi være med på å forebygge en del konflikter, sier Helde.

Den internasjonale forbrukerdagen

Gjennom 60 år har Forbrukerrådet vært til for å hjelpe norske forbrukere med råd, bedre rettigheter og veiledning og megling hvis uhellet er ute.

Nettopp bilen har vært et gjennomgangstema helt siden oppstarten i 1953, da Forbrukerrådet begynte å lansere bruktbilkampanjer.

Siden 1962 har 15.mars vært Den internasjonale forbrukerdagen. Da talte John F. Kennedy til den amerikanske kongressen, og pekte på misforholdet mellom forbrukernes posisjon og innflytelse.

Dette er dag som er nødvendig å ha, mener regiondirektør Helde.

– Ja, det er nødvendig i forhold til at vi gjør folk oppmerksomme på rettighetene folk har som forbruker, og vi vil også minne folk på at Forbrukerrådet finnes.

Henvendelseshyppighet
Foto: Forbrukerrådet.no