NRK Meny
Normal

Politiet ser økning i beslag av ulovlige teiner - men få tjuvfiskere blir straffet

Politiet og Fiskeridirektoratet fortviler over at beslaget av ulovlige teiner øker, og at folk ikke følger reglene.

– Vi har altfor mye beslag. Beslagscontaineren vår er helt full. For politiet er dette merarbeid, sier Ole Bjørn Harang , sjø- og miljøkoordinator ved Sunnmøre politidistrikt.

Politiet tror de fleste har lyst å følge reglene, men kanskje ikke har satt seg godt nok inn i regelverket. Men han tror også at folk gjør det med overlegg.

Ole Bjørn Harang

Sjø- og miljøkoordinator ved Sunnmøre politidistrikt, Ole Bjørn Harang.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Du har selvsagt dem som har en bevisst holdning for at dem ikke bryr seg og det tenderer til at de planlegger å fiske ulovlig. Det er vi også klar over, sier han.

Beslaglegger flere enn før

Og det er flere enn før som ikke følger regelverket.

– Vi har nok sett tendenser til at det er en økning, sier Harang.

Han legger vekt på at det kan være flere grunner til at politiet ser en økning i beslaglagte teiner.

– Det er flere og flere som har båt og som benytter seg av sjølivet. Og det er positivt, men det som ikke er positivt er når folk ikke følger reglene.

– Det fins regler for hvordan en skal oppføre seg, det gjelder overalt i samfunnet, så det jeg kunne ønske meg er at folk hadde satt seg litt bedre inn i disse reglene, sier Harang.

Fem av fem teiner ulovlige

Fiskeridirektoratet i Møre og Romsdal var i går på inspeksjon i Ellingsøyfjorden på Sunnmøre.

Karl Anton Lorgen

Karl Anton Lorgen er seksjonssjef i Fiskeridirektoratet i Møre og Romsdal.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Av 20 teiner som vi dro, var 14 ulovlige. Det var et nedslående resultat, sier Karl Anton Lorgen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet i Møre og Romsdal.

I dag var de igjen ute på tokt og trakk fem teiner, alle var ulovlige.

Problem i hele landet

Det er i Norge flere etater som driver med redskapskontroll i kystsonen. I tillegg til Fiskeridirektoratets inspektører og fartøy, gjør også Kystvakten, Statens naturoppsyn, og politiet beslag. Derfor finnes det ikke tall på landsbasis over hvor mange ulovlige teiner som beslaglegges hvert år.

Men Fiskeridirektoratet sitt hurtiggående kystfartøy «Munin», patruljerer fra svenskegrensen til og med Nord-Trøndelag. Tall fra kun denne båten, fra 2011 og frem til i dag, viser at det hvert år blir gjort mer enn 400 beslag som blir anmeldt.

Saken fortsetter under videoen.

Politiet og Fiskeridirektoratet fortvilar over det store beslaget av ulovlege krabbe-og hummarteiner. Mange fleire vil truleg bli beslaglagt før hummarfisket tek til 1. oktober.

Samme feilene som går igjen

Lorgen i Fiskeridirektoratet mener at feilene som går igjen er at merkingen av teinene er mangelfull og at fluktåpningen i teinene er for liten, eller mangler helt.

– På en krabbeteine har man fluktåpninger på 80 millimeter, mens under hummerfisket kan den forminskes til 60 millimeter. Men det er enkelte som litt for tidlig, har litt for små fluktåpninger, sier han.

Hummeren er fredet frem til 1. oktober og derfor skal man frem til den datoen slippe hummeren ut igjen om den havner i teinen.

I tillegg skal hummer med utvendig rogn kastes ut, den er totalfredet.

– Jeg har inntrykk av at folk stort sett er opplyst, så om de har som mål å ta hummer litt tidligere enn det som er tillatt, eller om det er ren forglemmelse, det er vanskelig å si, sier Lorgen.

Han minner uansett om at all informasjon ligger tilgjengelig på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider.

Blir ikke straffeforfulgt

Både politiet og fiskeridirektoratet mener at mange av de som gjør feil gjør det fordi de ikke kan regelverket.

Men politiet innrømmer at det kan også være at noen som gjør det med overlegg føler seg tryggere fordi det ikke er mange som blir straffeforfulgte.

– For dem som bevisst gjør dette, og er klar over at de bryter loven, så er jo det alltid en kalkulert risiko. Dem har nok tenkt over at sjansen for å bli tatt ikke er så stor, så dem synes at det er fornuftig å fortsette med dette, sier Harang.