NRK Meny
Normal

Beredskap mot mobbing

Komunene i Møre og Romsdal skal få beredskapsteam mot mobbing. Det sier utdanningsdirektør Alv Walgermo.

Utdanningsdirektør Alf Walgermo
Foto: Gunnar Sandvik/NRK

På Fylkesmannens årlige pressekonferanse fortalte Walgermo at de alle fleste kommunene i fylket nå har handlingsplaner mot mobbing.

I tillegg jobber kommunene med å få på plass felles beredskapsteam som skal hjelpe skolene i mobbesaker.

– Vi er i gang med å skolere ansatte i pedagogisk- psykologisk tjeneste i kommunen (PPT-tjenesten). Vi håper at en slik beredskapsgruppe kan bli etablert i løpet av første halvår. De skal gå inn å støtte kommunene i arbeidet med mobbesaker.

Walgermo forteller at de i 2015 fikk i fem mobbesaker hos Fylkesmannen. I disse sakene vant klagerne frem en gang, mens kommunene fikk medhold fire ganger.

– Det viktigste arbeidet er våre tilsyn. Der reiser vi ut og sjekker skolene og ser hvordan de jobber med mobbing. Tilsynene viser at skolene har gode mobbeplaner og prosedyrer på hvordan en skal behandle slike saker, hevder Walgermo.

Elevundersøkingen viser at 655 av de 20.000 elevene i skolen i Møre og Romsdal kjenner seg mobba.

– Dette viser at vi har en kjempeutfordring. Men vi tar alle meldinger om mobbing svært alvorlig, sier Walgermo.