Ber bilistar vise omsyn

Militærøvinga Trident Juncture aukar i intensitet her i fylket dei komande dagane. Forsvaret melder at rundt 250 militære køyretøy vil vere på vegane dagleg. Andre bilistar vert bedne om å ta omsyn. Det er ikkje lov å bryte inn i kolonnar for andre bilistar.

Nato-øvelse
Foto: Kristian Kapelrud